ข้อมูลถนนตำบลชอนม่วง  (จังหวัด ลพบุรี)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : ข้อมูลถนนตำบลชอนม่วง
 
ที่ตั้ง : ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน มีถนนสายหลักและถนนสายลองจำนวน 72 สายทาง
 
ข้อมูล : จัดทำโดย 1.นายวรวุฒิ สินธุชัย 2.นายวุฒิพงษ์ สินธุชัย 3.นายเจษฎาพร ชูศรี นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
 
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

 
 
ผู้เข้าชม 375 ท่าน         
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 ม.ค. 2555