หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแหลม   ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมหมาย สวัสดิ์สลุง ถึงทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยหิน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยหิน ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี   14 พ.ย. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวลำ   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2562   13 พ.ย. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวลำ   ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติปี2562(2)   13 พ.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวลำ   ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติปี2562(1)   13 พ.ย. 2561 3
ข่าวกิจกรรม ทต.พัฒนานิคม   ประชุมคณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะ ครั้งที่ 1 / 2562   13 พ.ย. 2561 20
ข่าวกิจกรรม ทต.พัฒนานิคม   ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 1 / 2562   13 พ.ย. 2561 4
ข่าวกิจกรรม ทต.โพตลาดแก้ว   ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   13 พ.ย. 2561 4
กิจการสภา ทต.โพตลาดแก้ว   ประกาศกำหนดประชุมสภา ประจำปี 2561   13 พ.ย. 2561 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ชอนน้อย   รายงานผลโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล   13 พ.ย. 2561 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ชอนน้อย   รายงานผลการดำเนินการโครงการอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561   13 พ.ย. 2561 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 392/td>
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 ม.ค. 2555