หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   7 พ.ย. 2561 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   6 พ.ย. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   6 พ.ย. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต   6 พ.ย. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   เเผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)   6 พ.ย. 2561 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   6 พ.ย. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561   5 ต.ค. 2561 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2561   6 ก.ย. 2561 31
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561   10 ก.ค. 2561 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเฉพาะส่วนที่ชำรุด ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร โดยใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง สายจากบริเวณบ้านนางบาง ปัถวี ถึงบริเวณบ้านนายเลี่ยม ยืนนาน หมู่ที่ 6 ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี   7 มิ.ย. 2561 48
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 ม.ค. 2555